Vår affärsidé

VMF Nord skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: att utföra korrekt, rationell och likformig mätning av rundvirke, massaflis och biobränslen att erbjuda servicetjänster som stärker rationaliteten i den skogliga och/eller skogsindustriella processen.

Förutom att mäta virke så utför vi även andra tjänster som stödjer vår affärsidé såsom:

  1. Lokalt anpassade utbildningar med unika teman som t.ex.:

    att utföra apteringsuppföljning avseende dimension, längd och tillredningsfel att lära sig mätningsbestämmelser och sorteringsregler för rundvirke.

  2. Exempel på övriga tjänster

    att sortera timmer med specifika kvalitets-, längd- och dimensionskrav att vid felaktighet på timmer/massaved ge direkt återkoppling till leverantör att utföra lagerinventeringar av cellulosaflis och rundvirke Läs mer om VMF Nords servicetjänster.
     
    Våra målgrupper finner Vi främst hos skogsägare, sågverk, massa- och pappersindustrin, skogsentreprenörer, transportörer och skolor.