Utlämnande av mätuppgifter

Utlämnande av mätuppgifter

Part i virkesaffär får normalt sina kvantitetsuppgifter direkt utskickade från SDC. Frågor angående dessa uppgifter tas i första hand med den man gjort virkesaffären med. I dom fall där part i virkesaffär ej känner sig tillfreds med informationen om inmätta kvantiter finns möjlighet att vända sig till VMF Nord enligt nedan.


På begäran av säljare eller köpare, kan då VMF Nord till denne lämna ut uppgifter om av föreningen inmätt kvantitet i de fall denna utgör betalningsgrund för virkesaffär. Part som begär tillgång till sådan mätuppgift ska dels kunna styrka sin identitet och dels sin roll som part i den aktuella affären.
(Enligt styrelsebeslut VMF Nord 2007-03-21)

 

Begäran för utlämnande av mätuppgift sker till VMF Nords virkesredovisningsansvarig.