Anvisningar gällande mätbesked

Uppgift om resultat från mätningen

 

När mätningen och efterföljande databehandling genomförts presenteras resultatet på ett så kallat mätbesked. Mätbeskedet är den vederlagshandling som ligger till grund för betalning mellan säljare och köpare.

VMKs anvisningar för mätbesked 2009-04-15

I Skogsstyrelsens föreskrifter till Virkesmätningslagen anges vad ett mätbesked ska innehålla. Med utgångspunkt från dessa anvisningar så har virkesmarknadens parter i norra Sverige enats om vilka standarduppgifter som ska finnas på mätbesked inom VMF Nords område. Dessa framgår av punkterna 1-8 för mätbeskedets sida 1 respektive 1-9 för sida 2 i "Standardmätbesked för VMF Nord".