Om VMF Nord

VMF Nord

undefined

Landets tre
virkesmätningsföreningar
1. VMF Nord
2. VMF Qbera
3. VMF Syd

 

  • är den nordligaste av landets tre virkesmätningsföreningar.
  • är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000.
  • är en förening som ägs gemensamt av säljare och köpare av virkesråvaror med främsta uppgift att utföra opartisk virkesmätning.
  • har ca 65 medlemmar som företräder bl a privata skogsägare, köpsågverk och stora skogsbolag.
  • mäter varje år in ca 28 miljoner m3f virkesråvaror, vilket motsvarar ca 1/3 av Sveriges totala årliga virkesflöde.
  • har som huvudsaklig uppgift att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att utföra korrekt, rationell och likformig mätning av rundvirke, massaflis och biobränslen.
  • har drygt 200 anställda uppdelade på åtta distrikt. Huvudkontoret ligger i Umeå.
  • utför kontinuerligt en omfattande kontroll av sin mätningsverksamhet. Denna kontroll möjliggör att vi kan åstadkomma en likformig tolkning och tillämpning av mätningsföreskrifter och bestämmelser.
  • utvecklar själv och tillsammans med övriga VMF-föreningar, rådet för virkesmätning och redovisning och olika FOU-organ, mätmetoder och mätbestämmelser.