VMFNord
timmer_box.jpg

Det är vi som mäter virket

Nästan all skogsråvara som levereras till skogsindustrin i Sverige mäts genom opartiska virkesmätningar och VMF Nord är norra Sveriges.

matare_box.jpg

Så går mätningen till

När virket kommit till stationen säkerställer virkesmätaren, innan mätningen börjar, identiteten på virkespartiet genom att kontrollera att det är korrekt märkt.

Vår verksamhetsidé

VMF Nord skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom:
  • att utföra korrekt, rationell och likformig mätning av rundvirke, massaflis och biobränslen
  • att erbjuda servicetjänster som stärker rationaliteten i den skogliga och /eller skogsindustriella processen